Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

Σε συνέχεια της από 18 Φεβρουαρίου 2014 έναρξης δημόσιας διαβούλευσης για τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών για  υποέργα της πράξης «Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και κατόπιν της επεξεργασίας των σχολίων  παρατίθενται οι σχετικές απαντήσεις σε συγκεντρωτικό πίνακα για κάθε τεύχος διακήρυξης και για κάθε σχόλιο ξεχωριστά.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις για τα σχόλια του τεύχους διακήρυξης για το διαγωνισμό  με τίτλο: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARNING ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.000,00€.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις για τα σχόλια του τεύχους διακήρυξης για το διαγωνισμό , με τίτλο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.000,00€.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και για τις εποικοδομητικές τους παρατηρήσεις.

 

eu fl gr ep human resources espa

 

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon