Το Kέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚE.ME.A) ,Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Π. Κανελλόπουλου αρ. 4, στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων για τη βελτίωση και αυτοματοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών του και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 254/16-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη λύσεων για τη βελτίωση και αυτοματοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας», που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του, συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19).

 

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασιών (ΠΕ):

ΠΕ1: Βελτίωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών που αναφέρονται στη βάση δεδομένων των εξετάσεων πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων για τον εκσυγχρονισμό της βάσης, όπως ενδεικτικά την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

ΠΕ2: Ανάπτυξη εργαλείου παραγωγής αναφορών στη βάση δεδομένων των εξετάσεων πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, που περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων και την ανάπτυξη συστήματος που θα εξάγει τις καθορισθείσες αναφορές.

ΠΕ3: Οργάνωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών που αναφέρονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (FP7) και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων που θα φιλοξενεί και εξυπηρετεί τα δεδομένα που σχετίζονται με τα ανωτέρω προγράμματα, τον καθορισμό απαιτήσεων, την χαρτογράφηση και ανάπτυξη της βάσης, τη δημιουργία συστήματος εισαγωγής δεδομένων και την ανάπυξη συστήματος παραγωγής αναφορών.

ΠΕ4: Οργάνωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών που αναφέρονται στα δεδομένα λογιστηρίου, που περιλαμβάνει τη δημιουργία βάσης που θα συλλέγει από τις ήδη υπάρχουσες βάσεις το σύνολο πληροφοριών του λογιστηρίου, τον καθορισμό απαιτήσεων, την χαρτογράφηση και ανάπτυξη της βάσης, τη δημιουργία συστήματος αυτόματης ενημέρωσης και την ανάπτυξη συστήματος εξαγωγής.

ΠΕ5: Εκσυγχρονισμός ιστοσελίδας ΚΕ.ΜΕ.Α, που περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων του ΚΕΜΕΑ και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

ΠΕ6: Συντονισμός εργασιών, που περιλαμβάνει τον συντονισμό των παραπάνω πακέτων εργασίας με σκοπό την πληρέστερη και πιο οργανωμένη εκτέλεση τους.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών ήτοι μέχρι τις 30-12-2015 και ώρα 13.00 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ηλεκτρονική μορφή):

• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο και προκειμένου για νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και προκειμένου για νομικό πρόσωπο συνοπτικό προφίλ, αντίγραφο καταστατικού και τελευταία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη δραστηριότητα.

• Κατάλογος των συνεργαζομένων που θα πραγματοποιήσουν το έργο με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα αυτών.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες με τους: κ. Βασίλειο Θεοφιλόπουλο, κ. Παναγιώτη Αρναουτίδη και κα Νεκταρία Ράββα στο τηλέφωνο 210 7481347 (εσωτ. 47) και ώρες 10.00-14.00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon