Οι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούν το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης του ΚΕΜΕΑ, το οποίο οδηγεί στις σχετικές διαδικασίες Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας" είναι κατ' αποκλειστικότητα οι παρακάτω (γεωγραφικά κατανεμημένοι):

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ "ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ" (e-Learning)

elearning

ΑΤΤΙΚΗ

Attiki1

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Greece

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon