Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με το Jebsen Center for Counter Terrorism της Σχολής Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts των ΗΠΑ. Η συνεργασία αφορά τους τομείς της έρευνας, της από κοινού διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενώ μια σημαντική πρωτοβουλία των δύο ιδρυμάτων είναι η δυνατότητα που παρέχεται στο άμεσο μέλλον, σε Αξιωματικούς του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Δημόσιας Τάξης) να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνώς αναγνωρισμένο ίδρυμα.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon