Συνεργασία για θέματα ασφάλειας μεγάλων γεγονότων

To KE.ME.A. στο πλαίσιο της αξιοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησαν οι ελληνικές αρχές ασφάλειας, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις για την μεταφορά της τεχνογνωσίας στον τομέα ασφάλειας μεγάλων διοργανώσεων.

Συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012

Ιούλιος 2009 : Κλιμάκιο των Υπηρεσιών Πληροφοριών επιφορτισμένων με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 ενημερώθηκαν από το ΚΕΜΕΑ σε θέματα οργάνωσης ad hoc δομής Ολυμπιακού Κέντρου Πληροφοριών για τις ανάγκες των αγώνων.

Μάιος 2008 : Η Διοίκηση του ΚΕ.ΜΕ.Α και ο Αρχηγός της Scotland Yard Sir Ian Blair συνοδευόμενος από τον επικεφαλής και υψηλόβαθμα στελέχη για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2012, πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο πλευρών για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 2012, επί της οποίας και ακολούθησε περαιτέρω συζήτηση, κατά τη συνάντηση που είχαν οι κ.κ. Υπουργός και Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., την ίδια ημέρα. Η συνεργασία αφορούσε στη μεταφορά της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ελληνικών αρχών ασφαλείας, από την προετοιμασία και υλοποίηση του σχεδιασμού για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, προς τις βρετανικές αρχές ασφάλειας. Κατά τη συνάντηση, από πλευράς ΚΕ.ΜΕ.Α., έγινε ενημέρωση επί γενικών θεμάτων σχεδιασμού Ολυμπιακής Ασφάλειας. Από τον Αρχηγό της Scotland Yard εκφράστηκε απόλυτη ικανοποίηση για την ενημέρωση και εξέφρασε τη βούληση του για περαιτέρω συνεργασία.

Ιούλιος 2007 : Κατόπιν αιτήματος των Βρετανικών Αρχών, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 3ήμερο σεμινάριο σε Αξιωματικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, αρμόδιους για την ασφάλεια των Ο.Α. 2012.

Συνεργασία με τη Ρωσία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2014

Ιούνιος 2007 : Tο ΚΕ.ΜΕ.Α. και η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησαν ενημέρωση σε αντιπροσωπεία διαφορετικών αρχών ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενόψει της ανάθεσης στη χώρα τους των Χειμερινών Ο.Α. 2014 στο Σότσι. Η ενημέρωση αναφερόταν στο πλαίσιο ασφαλείας των ΟΑ της Αθήνας και οι δυο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα ασφάλειας.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon