Τον Μάιος 2008 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσίαση από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια, κα Τζανεττή Θάλεια με θέμα "From Emergency Planning to Consequence Management: Critical Aspects of Communications in Delaling with Terrorist Attacks"

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon