Τον Οκτώβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε στη Λυών της Γαλλίας η  Α' Διάσκεψη Κρίσεων και Γεγονότων Μείζονος Σημασίας υπό την αιγίδα της Interpol. Στα πλαίσια αυτής της συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον Αστυνόμο Α' Γκρίζη Βασίλειο με θέμα: "Athens Olympics : Best Practices, Experiences, Lessons Learned ."

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon