Στις 16 και 17 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η 9η έκθεση EXPOSEC 2010 υπό την αιγίδα του KE.ME.A και του EOS (Εuropean Organization for Security) Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το συνέδριο περιλαμβάνονταν θέματα  σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια, την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, τις παγκοσμιες και περιφερειακες προκλήσεις ασφάλειας, τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές ασφαλείας, την επιτήρηση χερσαίων και θαλασσίων συνόρων, την παράνομη μετανάστευση, την πειρατεία και την ασφάλεια της ναυσιπλοοίας  κ.α
 
Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος πολιτικών,  ακαδημαϊκών καθώς και εκπροσώποι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ασφάλειας.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon