Το ΚΕΜΕΑ συμμετείχε στο 2ο Συμπόσιο Safety Platform της Κύπρου το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου στην Εγκωμή, Λευκωσίας, στην Κύπρο.

Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Dr Alan Waring, σύμβουλο και έγκριτο συγγραφέα σχετικά με θέματα που αφορούν σε Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών. Επίσης συμμετείχε στο Συμπόσιο ένας σημαντικός αριθμός εκπροσώπων Ακαδημαϊκών, Ερευνητών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, Σωμάτων Ασφαλείας και Επαγγελματιών του τομέα της Ασφάλειας που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα της Κύπρου.

Η Κυπριακή Πλατφόρμα για την Ασφάλεια της Εργασίας δημιουργήθηκε αποσκοπώντας στην:

• Προαγωγή της Ασφάλειας της Εργασίας

• Δημιουργία μίας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών forum και Επαγγελματικών Φορέων με την Ακαδημαϊκούς προκειμένου να υλοποιηθεί μία ερευνητική ατζέντα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες  Ασφάλειας της Εργασίας και τα Προβλήματα Επικινδυνότητας

• Μεταφορά της ήδη υπάρχουσας γνώσης,όπως και στην γνώση που θα προκύψει από μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα της Επιστημονικής κοινότητας προς τους Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς

• Την προαγωγή της κουλτούρας της Αφάλειας της Εργασίας στην κοινωνία

Το KEMEA πραγματοποίησε εκτενή παρουσίαση του ρόλου του καθώς και των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει και σχετίζονται με τον τομέα της Ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα παρουσίασε τη συμμετοχή του σε έργα αναφορικά με:

• Ανθρωπογενείς καταστροφές (π.χ. μεγάλες πυρκαϊές, εκρήξεις, περιβαλλοντική μόλυνση, καταστροφές υποδομών κλπ.)

• Διαχείριση Ασφάλειας της Εργασίας

• Διαχείριση Κινδύνου και Φυσικών Καταστροφών

• Eτοιμότητα και ανταπόκριση σε κατάστασης εκτάκτων αναγκών

• Χρήση Δορυφορικών και Γεωπληροφοριακών συστημάτων τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια μίας φυσικής καταστροφής (τηλεπικσκόπηση / γεωπληροφοριακά συστήματα για την ταυτοποίηση κινδύνων κλπ.)

♦ Εκρήξεις και τις επιπτώσεις τους σε υποδομές

♦ Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, διοργανώθηκε μονοήμερο workshop σχετικά με τις ανθρωπογενείς καταστροφές.

Τέλος, μέσα στο πλαίσιο των κοινών σκοπών και δράσεων του ΚΕΜΕΑ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon