Ημέρα 1η – Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Κος.Khoen Liem, Γ.Δ. Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων E.E.

Δρ. Γεώργιος Καντεράκης, Ασμχος (ΜΑ), Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ΥΠΕΘΑ

  • Παρουσίαση του Εθνικού Εκπροσώπου στην θεματική περιοχή «Διάστημα»
  • (μέρος 1ο) - (μέρος 2ο)

Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δρ. Βασίλειος Σταματόπουλος, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Παρουσίαση της Θεματικής Περιοχής «Ασφάλεια»

Κος. Khoen Liem, Γ.Δ. Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων E.E.

Αστυνόμος Α’ Κωνσταντίνος Σούλος, Αξιωματικός Σύνδεσμος για την νέα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Παρουσίαση της Θεματικής Περιοχής «Διάστημα»

Κος. Radomir Jansky, ΓΔ Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων Ε.Ε.

Δρ. Αλέξανδρος Κολοβός, Εθνικός Εκπρόσωπος, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Πολιτική Διαστήματος ΕΕ, Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α.), Επικ. Καθηγητής Σχολή Ικάρων

Επιμέρους Προτεραιότητες των Ελληνικών Φορέων – Τελικών Χρηστών 

Αστυνομικός Διευθυντής Αλέξανδρος Σούκουλης, Διεύθυνση Αλλοδαπών ΕΛ.ΑΣ.

Πλοίαρχος Ιωάννης Καραγεωργόπουλος, Λιμενικό Σώμα

Υπαστυνόμος Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ΕΛ.ΑΣ.

Πυραγός Αλέξανδρος Μαλούνης, Πυροσβεστικό Σώμα

Ταξίαρχος Γεώργιος Καρανάσιος, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Γκρίζης Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. / Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

 Ημέρα 2η – Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

 

Οδηγίες Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

 

 Κος. Massimo Ciscato, REA-SEC

Προτεραιότητες σε Θέματα Προστασίας Συνόρων και Διαστήματος

 

Κος. Ennio Schettini

Κος. Hans Martin Pastuska

Κα. Regina Kozyra, Ευρωπαική Υπηρεσία GNSS

Κος. RadomirJansky, ΓΔ Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων, Ε.Ε.

Ο Ρόλος Τεχνολογιών Διττής χρήσης στην Ασφάλεια

Καθ. Νικήτας Νικητάκος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πλοίαρχος Π.Ν. (ε.α.)

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon