Το KEMEΑ έχει αναπτύξει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) στα πλαίσια των κοινών τους δράσεων για την προαγωγή της Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη σε όλα τα επίπεδα. Βασικός σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να θεσμοθετηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και δομές, οι οποίες θα επιτρέψουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεταφορά εμπειρίας και την διοργάνωση κοινών δράσεων και προγραμμάτων μεταξύ του ΚΕΜΕΑ, και του EUC σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Prevention of and Fight against Crime (ISEC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια (EOS), ενός μη- κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα το Βέλγιο.

Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου με τίτλο INSPEC2T

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), είναι ο συντονιστής του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου με τίτλο INSPEC2T (Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community poliCing acTions), το οποίο έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση του θεσμού «Αστυνομικός της Γειτονιάς» (Community policing) μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ewisa
  2. CEPOL

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon