Το ΚΕΜΕΑ είναι coordinator του EWISA

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon