Το 1ο Σεμινάριο Ενημέρωσης για την ψηφιακή έρευνα και ασφάλεια στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο των δράσεων του Ελληνικού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα (Greek Cybercrime Center – GCC) διεξήχθη στις 20 & 21 Ιανουαρίου 2014, στην Αθήνα,

με μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο του Internet (Safenet), στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής (EUROPEAN COMMISSION DG HOME AFFAIRS).

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Σεμιναρίου, διήμερης διάρκειας, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, ανά θεματικές ενότητες, οι τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με το «περιβάλλον ηλεκτρονικής ασφάλειας και την ψηφιακή εγκληματικότητα», καθώς επίσης και θέματα που αφορούν στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση γενικότερα του Κυβερνοεγκλήματος,  με σκοπό τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και γλώσσας, αλλά και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα (EC3) της Europol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Εισαγγελικοί Λειτουργοί και Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολούνται με την ηλεκτρονική εγκληματικότητα και την ψηφιακή έρευνα, μέλη  της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, καθώς και στελέχη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασχολούνται σε αυτούς τους τομείς.

Ανάλογες πρωτοβουλίες και δράσεις θα επαναληφθούν, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων του Ελληνικού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα.

 

DSC 2141thumb

 

DSC 2196thumb

 

 

 

euflag

Τo έργo συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
“Prevention of and Fight against Crime”
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon