Με επιτυχία συνδιοργανώθηκε στις 20/3/2014 στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα,  από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και την ισπανική εταιρεία EVERIS που συντονίζει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ARGOS (Advanced pRotection of critical buildinGs by Overall anticipating System), η πρώτη διεθνής ημερίδα ενημέρωσης και  διαδραστικής επικοινωνίας του έργου με εκπροσώπους οργανισμών και υπευθύνους ασφαλείας κρίσιμων υποδομών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ARGOS υλοποιείται από ερευνητική κοινοπραξία στην οποία συνεργάζονται εταιρείες (EVERIS, ATHINA, MIRA TELECOM, THALES, ARATOS, HIBERIA, INFITHEON), ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς (VTT, CUNI, NCSRD DEMOKRITOS, AIT) και φορείς εκπρόσωποι τελικών χρηστών (ΚΕΜΕΑ, PAG). Το έργο  χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ερευνητική περιοχή της «Ασφάλειας»  και  αφορά  στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για  τον έγκαιρο εντοπισμό απειλών στον περιβάλλοντα χώρο και την ζώνη επαφής της περιμέτρου φύλαξης εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Σκοπός του ARGOS είναι η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών για την ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας. Οι λύσεις που εξετάζονται για τον σκοπό αυτό στο ARGOS αξιοποιούν  τεχνικές συνδυασμένης ανίχνευσης και χρήση πολλαπλών τύπων ηλεκτρονικών αισθητήρων. Παράλληλα αναπτύσσονται τεχνικές ανάλυσης και συνδυασμού δεδομένων από τους αισθητήρες πεδίου με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση και τον εντοπισμό προβληματικών καταστάσεων, περιορίζοντας τους ψευδείς συναγερμούς που δημιουργούν τρύπες ασφάλειας και μπορεί να απαξιώσουν τα αυτόματα συστήματα φυσικής ασφάλειας.

Σημαντική ήταν η προσέλευση και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στις εργασίες της ημερίδας, πιστοποιώντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των υπηρεσιών και των διαχειριστών κρίσιμων υποδομών για τα θέματα ασφάλειας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν περίπου εξήντα εκπρόσωποι από φορείς και οργανισμούς από την Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία, Τσεχία, Ισραήλ και την Φινλανδία.

 

argosws1

argosws1

argosws1

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon