Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ο... Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας,...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 To KE.ME.A. έχει αναλάβει, την Υλοποίηση της Πράξης: ¨Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρ... Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες ...
SAFECARE 2ο Συνέδριο Ευαισθητοποίησης Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021     Πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν οι κυβερνο-φυσικές απειλές για την υποδομή υγειονομικής περίθαλψης   Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021,η Κοινοπραξία του Έργου SAFECARE διοργάνωσε τη 2η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης με στόχο την παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων που επι...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών αξιολόγησης του Έργου: ARIADNE 2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and... Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021     Αναθέτουσα Αρχή Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 4 Πόλη Αθήνα Ταχυδρομικός Κώδικας 11527 Τηλέφωνο 2107710805, εσωτ. 345 Αρμόδιοι Δημήτριος Αλειφέρης, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού τα...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστημονικών Συνεργατών για το έργο «Συνεργατικός Σχηματισμός Προβλεπτικής Νοημοσύνης» Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 Αθήνα 29/01/2021 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 3875  της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης...
«Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά και τοποθέτηση πινακίδων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Ανάπτυξη του... Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 Αθήνα, 22/01/2021   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού...
Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 76,360.00 ευρώ (€), χωρίς ... Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για τη  σύναψη σύμβασης σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε προγράμματα  κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση Πρ...
Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ο... Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας,...
Διαδικτυακό σεμινάριο για το δυναμικό καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος CIVILnEXt Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2021     Η κοινοπραξία του προγράμματος CIVILnEXt διοργανώνει με ιδιαίτερη χαρά διαδικτυακό σεμινάριο στις 29 Ιανουαρίου 2021 στις 10πμ, με σκοπό τη διερεύνηση δυναμικού καινοτομίας αναφορικά με την ανάπτυξη μιας Επιχειρησιακής Πλατφόρμας Ελέγχου για μη σ...
Πρόσκληση οικονομικών φορέων για την συμμετοχή στην υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου χρηματοδότησης δράσεων για την Προβλεπτική Νοημοσύνη... Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις - Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4620   Στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 3875 της Ειδικής Γραμματείας...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 109Α  (ΦΕΚ Α’ 147). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon