Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων του υπ’ αριθ. 15099-κα’ από 06-11-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της πρ... Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019   Εκδόθηκαν σήμερα 18/11/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας εξυπηρετητών ιστού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.   Έως την καταληκτική ημερομηνία...
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση εγχειριδίων Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019   Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τ...
Εκπαιδευτική δράση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα «CEPOL Course 08/2019 Protection... Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκπαιδευτική δράση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με θέμα «CEPOL Course 08/2019 Protection of THB Victims (Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων)». Συμμετείχαν 25 συνολικά στελέχη των Εθνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου των...
Δελτίο Τύπου: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεωργίου Σταμάτη στο Κέντρο Μελετών... Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και προληπτικής ασφάλειας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης...
Προμήθεια εξυπηρετητών ιστού (cpv:48825000-7), ανώτατης εκτιμωμένης αξίας 35.000,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου - ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP και έχοντας υπόψη:   Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και...
Δ.Τ.: Δωρεά ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών από το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε νέους Ρομά που συμμετέχουν στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Έργο «I_do: Μια... Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 Ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων – Δημοκρατικός διάλογος – Ανοιχτές Κοινωνίες   Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο λειτουργίας του Θεματικού Άξονα Κοινωνικής Πολικής και Προληπτικής Ασφάλειας, υλοποιεί ως Συντονιστής το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο «I_do:...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 3ης Περιόδου 2019 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ε... Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 3ης Περιόδου 2019  των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Π...
Δελτίο Τύπου Ασφαλείς πολίτες, Ασφαλείς Κοινωνίες Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 Ασφαλείς πολίτες, Ασφαλείς Κοινωνίες Συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της Ε.Ε. για θέματα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και την πολιτική προστασία στην Κρήτη στο πλαίσιο του Mediterranean Security Event 2019 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019 – Η διοργάνωση του...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon