Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

    Το ΚΕ.ΜΕ.Α.  υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από...

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Α... Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο...
Δελτίο Τύπου: Συνέδριο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής... Τρίτη, 03 Απριλίου 2018 Την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Συνέδριο για τα συμπεράσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποίησε το Κέντρο για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, με συμμετοχή διακοσίων στελεχών από ...
Επαναπροκήρυξη για την Σύμβαση Προμηθειών ειδών προστασίας από ΧΒΡΠΕ απειλές με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με προϋπολογισθείσα αξία... Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 Το ΚΕΜΕΑ ως συντονιστής του έργου SSEE (Shielding Southeastern Europe for CBRNe Threats), προβαίνει στην Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών ειδών προστασίας από ΧΒΡΠΕ όπως προβλέπεται από το καταστατικό του εν λόγω έργου. Αριθμοί ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): ΑΔΑΜ: 18REQ002867484 ΑΔΑΜ: 18REQ002867552 ΑΔΑΜ: 18REQ002867666 ΑΔΑΜ:...
Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο Προστασία Κρίσιμων Υποδομών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (CSDP) της Ε.Ε. Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου προστασίας του Πολίτη, διοργανώνει υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Προστασία Κρίσιμων Υποδομών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας...
Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών ειδών προστασίας από ΧΒΡΠΕ απειλές με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με προϋπολογισθείσα αξία 188.530,00 Ευρώ... Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 Το ΚΕΜΕΑ ως συντονιστής του έργου SSEE (Shielding Southeastern Europe for CBRNe Threats), προβαίνει στην Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών ειδών προστασίας από ΧΒΡΠΕ όπως προβλέπεται από το καταστατικό του εν λόγω έργου. Αριθμοί ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): ΑΔΑΜ: 18REQ002751239 ΑΔΑΜ: 18PROC002751336 Αριθμός Διακήρυξης...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκπαίδευση για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του Τομέα της Ενέργειας. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2018 Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018 η Εκπαίδευση για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του Τομέα της Ενέργειας, που οργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στις εγκαταστάσεις του. Η Εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαι...
Δελτίο Τύπου Ημερίδα: «Δράσεις Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό στην Ελλάδα» Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, σε συνεργασία με το Εγκληματολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Κάτω Σαξονίας, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PERICLES- Policy Recommendation and Improved Communication Tools for Law Enforcement and Security Agencies Preventing Radicalisation, στις 22 Φεβρουαρίου 2018,...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon