Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

    Το ΚΕ.ΜΕ.Α.  υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από...

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Συμπληρωματικές πληροφορίες / Διευκρινήσεις που αφορούν τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο με αριθμό μελέτης: 8129/2017, εκτιμ... Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με αριθμό μελέτης: 8127/2017 (ΑΔΑΜ 17PROC002203914) οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς τα κάτωθι, διορθωμένα, έντυπα οικονομιών προσφο...
Υποβολή Αιτήσεων για την 5η Περίοδο 2017, Εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο... Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, 6/11/2017   .To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, κατ’ εφαρμογή της: υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1020), ανακοινώνει 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), με θέμα «Strategic Intelligence Analysis» (Ανάλυση Στρατηγικών Πληροφ Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2017,  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Συμμετείχαν 36 στελέχη Αρχών Επιβολής του Νόμου Κ-Μ της Ε.Ε., συνεργαζόμενων με τη CEPOL τρίτων Χωρών και διεθνών Οργανισμών 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο με αριθμό μελέτης: 8129/2017, εκτιμώμενης αξίας: 42.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, 07/11/2017 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Του Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαίδευση για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (μεταφορών και ενέργειας). Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου... Σάββατο, 04 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2017 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 η Εκπαίδευση για την Προστασία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, διάρκειας τριών (3) ημερών, που υλοποιήθηκε με την επιμέλεια του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο ξενοδοχείου GRAND HOTEL PALACE στη Θεσσαλονίκη....
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημερωτική Ημερίδα για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (μεταφορών και ενέργειας). Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2017.... Σάββατο, 04 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2017 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διεξήγαγε με ιδιαίτερη επιτυχία, την Τρίτη 31/10/2017 και ώρες απογευματινές, στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE στη Θεσσαλονίκη, Ημερίδα με θέμα την Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon