Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συμβούλου σε Θέματα Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (External Ethics Advisor) του Έργου... Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συμβούλου σε Θέματα Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (External Ethics Advisor) του Έργου PROMENADE με αριθμό συμβολαίου υλοποίησης με την Ε.Ε. (Grant Agreement) 101021673   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας...
Σχέδιο Δράσης Ισότητας Φύλων 2023-2025 Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022 Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, η ισότητα των φύλων: • Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της επιρροής της έρευνας και της καινοτομίας,...
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ''Π... Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 Αθήνα, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αν...
Εκπαιδευτική δράση για τα εγκλήματα μίσους πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022 Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022 Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2022   Η εκπαιδευτική δράση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με αντικείμενο τα Εγκλήματα Μίσους, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Ελλάδας μεταξύ 18-21 Οκτωβρίου 2022 και διοργανώθηκε από το Κέντρο...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕΜΕΑ στον Τομέα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασί Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκδήλωση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτηρά στο πλαίσιο της Δράσης “Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση” Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης “Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση”, υπό τη συγχρηματόδοτηση του...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 5ης Περιόδου 2022 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ε... Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 5ης Περιόδου 2022 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό...
Συμμετοχή του έργου ERADICATING στο Union Actions Event for DG HOME Projects awarded in 2019 and 2020 στις Βρυξέλλες. Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 Με επιτυχία και χρήσιμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Union Actions Event for DG HOME Projects awarded in 2019 and 2020 στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το ΚΕΜΕΑ, ως Συντονιστής του Έργου Eradicating (ISFP-2020-AG-THB), παρουσίασε στο θεματικό εργαστήριο...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνέδριο Λήξης του Ευρωπαϊκού προγράμματος RAD2CITIZEN Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 Με επιτυχία και σημαντικά συμπεράσματα ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 το καταληκτικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος RAD2CITIZEN με τίτλο «Εξτρεμισμός, Ριζοσπαστικοποίηση και Ιθαγένεια». Η Δράση ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 και υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση από...
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του... Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη  Πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021  για την υλοποίηση της Δράσης: «Βελτίωση της ικανότητας της ...
Διαδικτυακό Συνέδριο Λήξης του έργου ARIADNE2 Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2022 Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 διαδικτυακό συνέδριο λήξης του έργου ARIADNE2, που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη διατομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς...
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ... Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, (ΚΕ.ΜΕ.Α.) κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/2022, (ΦΕΚ 4604/Β/31-8-2022) (για να...
Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου ARIADNE2 Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 Καρδίτσα, 5 Σεπτεμβρίου 2022   Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 και στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ στην Καρδίτσα ημερίδα ενημέρωσης για...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχα... Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη  δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021  για την υλοποίηση της Δράσης: «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕΜΕΑ διαφόρων Ειδικοτήτων Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 Αθήνα 22 Ιουλίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon