Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 15099-κζ’ από 29/11/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού... Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 Εκδόθηκαν σήμερα 11/12/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας Δικτυακού Υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.  Έως την καταληκτική ημερομηνία...
Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 15099-λζ’ από 29/11/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού... Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 Εκδόθηκαν σήμερα 11/12/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας πακέτων λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.  Έως την καταληκτική ημερ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α. υπό νέα σύνθεση Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 Πραγματοποιήθηκε την 3η Δεκεμβρίου συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α. υπό νέα σύνθεση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 934/7-11-2019 & 957/13-11-209). Η έναρξη των εργασιών του Δ.Σ. έγινε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αρ...
Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων της υπ’ αριθ. 15518-β από 29-11-2019 πρόσκλησης για την προμήθεια συστήματος πρόσδεσης... Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 Εκδόθηκαν σήμερα 03/12/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας συστήματος πρόσδεσης και παροχής ενέργειας σε ΣμηΕΑ (TETHERING STATION FOR DRONES)   Ερώτηση: «Εκτός των απαραίτητων ...
Προμήθεια δικτυακού υλικού (CPV:32420000-3), ανώτατης εκτιμωμένης αξίας 56.720,00€ πλέον ΦΠΑ Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP και έχοντας υπόψη:   Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/...
Προμήθεια πακέτων λογισμικού, ανώτατης εκτιμωμένης αξίας 50.690,00€ πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP και έχοντας υπόψη:   Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/...
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ (TETHERING STATION FOR DRONES), ANΩΤΑΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 19.800,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟ... Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CAMELOT, GA 740736 και έχοντας υπόψη:  Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 20...
25η Νοεμβρίου - Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 Πρακτικός Αστυνομικός Οδηγός για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και ενίσχυση της δια-τομεακής συνεργασίας   To ΚΕ.ΜΕ.Α. υλοποίησε ως Συντονιστής το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο «ARIADNE: Ανάπτυξη και υποστήριξη δια...
Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων του υπ’ αριθ. 15099-κα’ από 06-11-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της πρ... Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019   Εκδόθηκαν σήμερα 18/11/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας εξυπηρετητών ιστού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.   Έως την καταληκτική ημερομηνία...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon