Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

    Το ΚΕ.ΜΕ.Α.  υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από...

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με α/α 30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ... Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Αθήνα 20/9/2017, Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο πλαίσιο πραγματοποίησης του  Έργου / Δράσης «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»  και σύμφωνα με: α) Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό...
Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ... Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 Στις 23 Σεπτεμβρίου διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2017 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», σε δύο εξεταστικά ...
Υποβολή Αιτήσεων για την 4η Περίοδο 2017, Εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο... Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 Αθήνα,28/08/2017 To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, κατ’ εφαρμογή της: υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1020/2017), ανακοινώνει
Απαντήσεις στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν επί της Προκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού... Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 Αθήνα 24 Αυγούστου 2017 Απαντήσεις στις Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την υπ'αριθμό Α.Π. 1278/3/11 με ΑΔΑ Ω337ΟΠ9Δ-ΕΦΦ και ΑΔΑΜ 17PROC001736536 201-07-21 Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής...
Απαντήσεις στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν επί της Προκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού... Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 Αθήνα 24 Αυγούστου 2017 Απαντήσεις στις Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την υπ'αριθμό Α.Π. 1278/3/11 με ΑΔΑ Ω337ΟΠ9Δ-ΕΦΦ και ΑΔΑΜ 17PROC001736536 201-07-21 Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 3ης Περιόδου 2017 των επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ε... Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 Αθήνα 7 Αυγούστου 2017,   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 3ης Περιόδου 2017 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon